­

Zespół hydroforowy w którego skład wchodzi zbiornik hydroforowy zapewnia stałe ciśnienie w sieci wodociągowej

 

Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie zbiorników warstwowych. Działają jak baterie gromadzące ciepło. Zbiornik buforowy może rozdzielić wytwarzanie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia. Urządzenie takie jak zbiornik buforowy jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym pracę instalacji c.o. oraz łączącym liczne źródła ciepła w jeden jego strumień. Bufor ładowany jest w czasie występowanie nadwyżek energii w układzie kocioł-instalacja centralnego ogrzewania, a rozładowywany w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Następuje rozdzielenie czasu efektywnie produkowanego ciepła względem czasu jego wykorzystania.

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
DWG
ZB/K 100
ZB/K 150
ZB/K 200
ZB/K 300
ZB/K 400
ZB/K 500
ZB/K 600
ZB/K 700
ZB/K 750
ZB/K 800
ZB/K 900
wkrótce
ZB/K 1000
ZB/K 1500
ZB/K 2000
ZB/K 2500
ZB/K 3000
ZB/K 4000
ZB/K 5000
ZB/K 6000
  wkrótce
­