­

Zbiornik wody lodowej

Zbiorniki wody lodowej współpracują z agregatami klimatyzacyjnymi pełniąc funkcję magazynowania skroplin oraz wody pochodzącej z układów chłodzenia. 

Zbiornik glikolu

Produkujemy zbiorniki na ciepły i zimny glikol

Zbiornik można w dowolny sposób modyfikować pod względem konstrukcyjnym, zmieniając rozmieszczenie króćców, zwiększając lub zmniejszając średnicę, wysokość zbiornika. Parametry robocze temperatura pracy do 100 oC. oraz możemy podzielić zbiorniki pracujące przy ciśnieniu 6 i 10 bar.

Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie zbiorników warstwowych. Działają jak baterie gromadzące ciepło. Zbiornik buforowy może rozdzielić wytwarzanie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia. Urządzenie takie jak zbiornik buforowy jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym pracę instalacji c.o. oraz łączącym liczne źródła ciepła w jeden jego strumień. Bufor ładowany jest w czasie występowanie nadwyżek energii w układzie kocioł-instalacja centralnego ogrzewania, a rozładowywany w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Następuje rozdzielenie czasu efektywnie produkowanego ciepła względem czasu jego wykorzystania.

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
 
ZB/K 100
ZB/K 150
ZB/K 200
ZB/K 300
ZB/K 400
ZB/K 500
ZB/K 600
ZB/K 700
ZB/K 750
ZB/K 800
ZB/K 900
 
 
ZB/K 1000
ZB/K 1500
ZB/K 2000
ZB/K 2500
ZB/K 3000
ZB/K 4000
ZB/K 5000
ZB/K 6000
 
 
ZB/K 8000
ZB/K 10000
ZB/K 12000
ZB/K 15000
 

 

Stabilizator temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania. Stabilizatory magazynują ciepłą wodę zapobiegając powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

 

 

­