­

Zbiornik wody lodowej

Zbiorniki wody lodowej współpracują z agregatami klimatyzacyjnymi pełniąc funkcję magazynowania skroplin oraz wody pochodzącej z układów chłodzenia. 

Zbiornik glikolu

Produkujemy zbiorniki na ciepły i zimny glikol

Zbiornik można w dowolny sposób modyfikować pod względem konstrukcyjnym, zmieniając rozmieszczenie króćców, zwiększając lub zmniejszając średnicę, wysokość zbiornika. Parametry robocze temperatura pracy do 100 oC. oraz możemy podzielić zbiorniki pracujące przy ciśnieniu 6 i 10 bar.

Stabilizator temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania. Stabilizatory magazynują ciepłą wodę zapobiegając powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

 

 

lol Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie zbiorników warstwowych. Działają jak baterie gromadzące ciepło. Zbiornik buforowy może rozdzielić wytwarzanie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia. Urządzenie takie jak zbiornik buforowy jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym pracę instalacji c.o. oraz łączącym liczne źródła ciepła w jeden jego strumień. Bufor ładowany jest w czasie występowanie nadwyżek energii w układzie kocioł-instalacja centralnego ogrzewania, a rozładowywany w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Następuje rozdzielenie czasu efektywnie produkowanego ciepła względem czasu jego wykorzystania.

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
 
ZB/K 100
ZB/K 150
ZB/K 200
ZB/K 300
ZB/K 400
ZB/K 500
ZB/K 600
ZB/K 700
ZB/K 750
ZB/K 800
ZB/K 900
 
 
ZB/K 1000
ZB/K 1500
ZB/K 2000
ZB/K 2500
ZB/K 3000
ZB/K 4000
ZB/K 5000
ZB/K 6000
 
 
ZB/K 8000
ZB/K 10000
ZB/K 12000
ZB/K 15000
 

Zasobniki ciepłej wody służą do akumulowania nadwyżek wyprodukowanego przez kocioł grzewczy ciepła i jego późniejsze wykorzystanie do różnych potrzeb, najczęściej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU). Zasobniki najczęściej współpracują w układzie z wymiennikami rurowymi (typu JAD) lub płytowymi. Woda ogrzana w kotle (lub innym źródle ciepła) przepływa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do czasu wyrównania temperatur czynnika grzewczego (najczęściej woda) w zbiorniku i kotle. Zaletą układu ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem akumulacyjnym jest optymalne wykorzystanie energii cieplnej i związane z tym oszczędności paliwa do 35%. test

­