­

Zbiornik wody lodowej

Zbiorniki wody lodowej współpracują z agregatami klimatyzacyjnymi pełniąc funkcję magazynowania skroplin oraz wody pochodzącej z układów chłodzenia. 

Zbiornik glikolu

Produkujemy zbiorniki na ciepły i zimny glikol

Zbiornik można w dowolny sposób modyfikować pod względem konstrukcyjnym, zmieniając rozmieszczenie króćców, zwiększając lub zmniejszając średnicę, wysokość zbiornika. Parametry robocze temperatura pracy do 100 oC. oraz możemy podzielić zbiorniki pracujące przy ciśnieniu 6 i 10 bar.

Stabilizator temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania. Stabilizatory magazynują ciepłą wodę zapobiegając powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

 

 

­