­

Zespół hydroforowy w którego skład wchodzi zbiornik hydroforowy zapewnia stałe ciśnienie w sieci wodociągowej

 
 Zasobniki / Stablilizatory
Ciepłej Wody
Zbiorniki Buforowe Zbiorniki Hydroforowe

 

Sprzłegła hydrauliczne
SH
Sprzłegła hydrauliczne
SH/P
Sprzłegła hydrauliczne
SH/OM

 

Filtroodmulniki FO/FOM Odmulacze siatkowe IOW
Akcesoria FO/FOM/IOW

 

Zasobniki ciepłej wody służą do akumulowania nadwyżek wyprodukowanego przez kocioł grzewczy ciepła i jego późniejsze wykorzystanie do różnych potrzeb, najczęściej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU). Zasobniki najczęściej współpracują w układzie z wymiennikami rurowymi (typu JAD) lub płytowymi. Woda ogrzana w kotle (lub innym źródle ciepła) przepływa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do czasu wyrównania temperatur czynnika grzewczego (najczęściej woda) w zbiorniku i kotle. Zaletą układu ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem akumulacyjnym jest optymalne wykorzystanie energii cieplnej i związane z tym oszczędności paliwa do 35% te

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
DWG
ZCW 100
ZCW 150
ZCW 200
wkrótce
SCWA 250
SCWA 300
SCWA 350
  wkrótce
ZCW 400
ZCW 500
ZCW 600
ZCW 700
ZCW 750
ZCW 800
ZCW 900
ZCW 1000
ZCW 1500
ZCW 2000
  wkrótce
ZCW 2500
ZCW 3000
ZCW 3500
ZCW 4000
ZCW 5000
ZCW 6000
ZCW 8000
ZCW 10000
ZCW 12000
ZCW 15000
 
  wkrótce
DOWOLNY
 
ND.

 

­